Kertomuksia TREEn takaa – Osmo

Uraani rakentamisen parissa on mahtunut monen tyyppisiä projekteja uudisrakentamisesta aina korjausrakentamiseen saakka. Kohteet ovat vaihdelleet suurista teollisuuskiinteistöistä lomamökkeihin. Puun kilpailuvaltit rakentamisessa ovat ennen kaikkea mahdollisuus korkeaan esivalmistusasteeseen, materiaalin työstämisen helppous ja rakentamisen nopeus.

Rakentamisessa pätee sanonta: ”yksinkertainen on kaunista”. Kokemukseni mukaan kustannustehokkaimpia ja toimivimpia rakenteita ovat sellaiset, joissa on minimoitu eri rakennekerrokset. Toisaalta ne ovat kustannustehokkaita valmistaa ja niiden asennus työmaalla on nopeaa. Toisaalta tällöin myös riski kosteuden kertymisestä rakenteisiin pitkällä aikavälillä pienenee.

Rakentamisessa pitäisi myös pyrkiä entistä enemmän pitkälle vietyyn esivalmistukseen, jolloin työmaalla tapahtuisi ainoastaan eri rakennusosien kokoonpano. Tällöin varmistetaan rakentamisen kuivaketju ja minimoidaan työvirheiden mahdollisuus työmaavaiheessa.

Esivalmistamme jokaisen kohteen mahdollisimman pitkälle kuivissa tehdasolosuhteissa rakennuselementeiksi, jotta työmaatoteutus olisi mahdollisimman nopea ja hallittu. Käytännössä tämä tarkoittaa eristeiden, julkisivujen, ovien ja ikkunoiden asentamista CLT-massiivipuulevyihin. Vastaamme myös itse rakennuselementtien kuljetuksesta rakennuspaikalle sekä niiden asennuksesta.

Mielestäni CLT-massiivipuulevy tarjoaa erinomaisen ratkaisun moderniin rakentamiseen. CLT-massiivipuulevy on pitkälle esivalmistettu teollinen tuote, josta saadaan tehtyä tiiviitä, energiatehokkaita ja pitkäikäisiä rakenteita. Puun lämmönjohtavuus on heikko, joten CLT-massiivipuulevy toimii tarvittaessa seinärakenteena ilman lisälämmöneristystä. Lisäksi materiaalina puu sopii hyvin erittäin hyvin niin kaupunkirakentamiseen kuin haja-asutusalueillekin.