Tuotteet ja palvelut

Oman kodin rakennuttaminen on iso päätös ja investointi tulevaisuuteen. Rakennuttamiseen liittyy usein myös epävarmuustekijöitä oman ajan ja osaamisen suhteen. Tämän vuoksi olemme kiinnittäneet palvelussamme huomiota erityisesti rakennuttamisprojektin sujuvuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Tarvekartoitus

Kaikki alkaa aina tarvekartoituksella, jossa keskustelemme yksilöllisistä tarpeista ja toiveista rakennusprojektisi suhteen. Projektin onnistumiseksi on suunnittelulle hyvä varata puoli vuotta aikaa ennen työmaatoteutuksen aloitusta.

Arkkitehtisuunnittelu ja lupaprosessi

Emme tee varsinaista rakennussuunnittelua, mutta tarvittaessa voimme auttaa sinulle oikean arkkitehdin löytämisessä laajan yhteistyöverkostomme avulla. Arkkitehti myös aloittaa rakennuslupaprosessin valmistelemalle tarvittavat piirustukset rakennusvalvontaan.

TOTEUTETTAVUUSKARTOITU JA TARJOUS

Kun sinulla on olemassa alustavat arkkitehdin suunnitelmat kohteesta, voimme antaa sinulle tarjouksen toteutuksesta. Kilpailutamme aina kohteidemme CLT-massiivipuulevyjen toimittajan taloudellisesti järkevään lopputulokseen pääsemiseksi.

TOTEUTETTAVUUSKARTOITU JA TARJOUS

Kun sinulla on olemassa alustavat arkkitehdin suunnitelmat kohteesta, voimme antaa sinulle tarjouksen toteutuksesta. Kilpailutamme aina kohteidemme CLT-massiivipuulevyjen toimittajan taloudellisesti järkevään lopputulokseen pääsemiseksi.

Sopimuksen laatiminen

Sopimuksen avulla määrittelemme molempien osapuolten vastuut ja velvollisuudet yhteisessä projektissamme. Tämän jälkeen yhteinen työ alkaa.

RAKENNE- JA ELEMENTTISUUNNITTELU

SÄHKÖ- JA LVIA-SUUNNITTELU

Otamme täyden vastuun runkovaiheen projektinhallinnasta. Ohjaamme myös muita suunnittelijoita, kuten arkkitehtiä, sähkö- ja LVI-suunnittelijoita parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Kun kaikki suunnitelmat ovat valmiit ja olet niihin täysin tyytyväinen, aloitamme elementtisuunnittelun.

RAKENNE- JA ELEMENTTISUUNNITTELU

SÄHKÖ- JA LVIA-SUUNNITTELU

Otamme täyden vastuun runkovaiheen projektinhallinnasta. Ohjaamme myös muita suunnittelijoita, kuten arkkitehtiä, sähkö- ja LVI-suunnittelijoita parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Kun kaikki suunnitelmat ovat valmiit ja olet niihin täysin tyytyväinen, aloitamme elementtisuunnittelun.

Esivalmistus

Esivalmistamme jokaisen kohteen mahdollisimman pitkälle kuivissa tehdasolosuhteissa rakennuselementeiksi, jotta työmaatoteutus olisi mahdollisimman nopea ja hallittu. Käytännössä tämä tarkoittaa eristeiden, julkisivujen, ovien ja ikkunoiden asentamista CLT-massiivipuulevyihin.

Työmaatoteutus

Vastaamme rakennuselementtien kuljetuksesta rakennuspaikalle ja niiden asennuksesta. Lopputuote sisältää aina vähintäänkin aluskatteen asennuksen, millä varmistamme ettei vesivahinkoja synny. Toimintamme keskittyy runkotoimituksiin, minkä vuoksi emme itse tee sisäpuolisia rakennuksen viimeistelytöitä. Laajan yhteistyöverkostomme kautta voimme kuitenkin suositella toteuttajia kohteellesi.

Työmaatoteutus

Vastaamme rakennuselementtien kuljetuksesta rakennuspaikalle ja niiden asennuksesta. Lopputuote sisältää aina vähintäänkin aluskatteen asennuksen, millä varmistamme ettei vesivahinkoja synny. Toimintamme keskittyy runkotoimituksiin, minkä vuoksi emme itse tee sisäpuolisia rakennuksen viimeistelytöitä. Laajan yhteistyöverkostomme kautta voimme kuitenkin suositella toteuttajia kohteellesi.

Vuositarkastus

Suoritamme vapaaehtoisuuteen perustuvan tarkastuksen vuoden päästä runkotoimituksestamme. Teemme tämän siksi, että olemme aidosti kiinnostuneita elämäsi suurimmasta sijoituksesta ja sen arvon säilymisestä.

Olemme aidosti kiinnostuneita elämäsi suurimmasta sijoituksesta ja sen arvon säilymisestä.